Eikenprocessierups niveau 3/4

Lees het volgende artikel.

 

Eikenprocessierups nog nooit zo vroeg uit ei

Op 30 maart 2014 kwamen de eerste eikenprocessierupsjes uit het ei. Nooit eerder gebeurde dit al in maart. De uitzonderlijk hoge temperaturen hebben voor de zeer snelle ontwikkeling gezorgd. De eerste preventieve behandeling van bomen met nematoden zal daarom ook al vroeg plaats moeten vinden. Als de temperatuur vanaf nu normaal wordt dan krijgen de eerste eikenprocessierupsen al vanaf de eerste week van mei de irriterende brandharen. In 2013 was dat pas 12 juni.

 

Het volledige artikel is te lezen op de website Natuurbericht.nl (2 april 2014).

 

 

1. Opdracht: De eikenprocessierups

De eikenprocessierups is een vlinder uit de familie tandvlinders (Notodontidae), onderfamilie processievlinders (Thaumetopoeinae).

 

Wat is de wetenschappelijke naam van de eikenprocessierups? Zoek het antwoord op via internet.
Leg uit waarom het dier in het Nederlands eikenprocessierups heet. Zoek het antwoord op via internet.

 

De eikenprocessierups werd in 1991 ontdekt in een paar bomen in Hilvarenbeek in de provincie Noord-Brabant. Sindsdien heeft het verspreidingsgebied van de rups zich snel uitgebreid. Volgens enkele bronnen kwam de rups echter al eerder voor in Nederland.

 

In welk jaar werd er voor het eerst melding gemaakt van het voorkomen van de eikenprocessierups in Nederland? Zoek het antwoord op via Wikipedia.
Hoe komt het dat de eikenprocessierups zich heeft verspreid in Nederland?

 

Op de website waarneming.nl kan je vinden waar de eikenprocessierups is gesignaleerd voor dit jaar. De eerste meldingen op de site komen vaak binnen in de maand mei.

 

Zoek op de site waarneming.nl op of de eikenprocessierups voor het huidige jaar ook bij jou in de buurt van je woonplaats is gesignaleerd.
 
  • Ga naar de volgende link.
  • Voer bij begindatum 1 januari in van het jaar.
  • Voer bij einddatum de datum van vandaag in.
  • Klik op OK, de resultaten zullen nu worden getoond.
  • Mocht je geen resultaten krijgen, voer dan de bij begindatum de datum in van 1 januari van het voorgaande jaar.

 

 

2. Opdracht: Levenscyclus

 

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Net zoals bij alle andere vlindersoorten begint het leven van het diertje als ei. Daarna zijn er diverse larvale stadia, waarna de rups gaat verpoppen tot vlinder.

 

Bekijk nu de Leidraad beheersing eikenprocessierups op de website van Alterra (Wageningen UR).

Bron: AOC Raad (Beeldenbank ziekten en plagen)

Beschrijf in je eigen woorden de volledige levenscyclus van ei tot vlinder.
Welke kleur hebben de jonge rupsen?
Vanaf welk stadium krijgen de rupsen een andere kleur?
Hoe ver kunnen de mannetjes- en vrouwtjesvlinders zich verspreiden?

 

 

 

 

3. Opdracht: Gevolgen van de rups voor mens en dier

 

Wanneer je de documenten en websites uit de vorige opdrachten goed hebt doorgelezen, dan weet je al dat de rupsen van de vlinder voor veel overlast kunnen zorgen bij mens en dier.

 

Op de foto uit opdracht 2 zie je dat de rups is voorzien van haren. Maar dit zijn niet de haren die overlast geven. Over dit onderwerp is ook veel informatie te vinden op het internet. Bekijk de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Beantwoord daarna onderstaande vragen.

 

Geef aan welke haren zorgen voor de overlast.
In welke periode van het jaar kan de overlast optreden?
Wat zijn de gevolgen van de overlast gevende haren bij mens en dier? Schrijf deze op.
Hoe komt het dat zelfs na het verpoppen van de rups je nog last kan krijgen van de haren?

 

 

 

 

4. Opdracht: Bestrijding van de rups

 

Doordat de rupsen veel overlast geven vindt er een actieve bestrijding van de rups plaats. De rups kan op diverse manieren worden bestreden, te weten mechanisch, chemisch en biologisch.

 

Wie is er verantwoordelijk voor de bestrijding van de rups?
Leg uit wat het verschil is tussen mechanische, chemische en biologische bestrijding. Wanneer je het niet weet kun je het antwoord opzoeken via internet.

 

Bekijk de film over het bestrijden van de rupsen. Klik op de afbeelding om de film te openen. Beantwoord daarna de onderstaande vragen.

 

Op welke manier worden de rupsen uit het filmpje bestreden, chemisch, biologisch of mechanisch? Leg ook uit waarom je dit denkt.
Zoek op internet op welke andere manieren je de rups zou kunnen bestrijden. Maak hierbij onderscheid in chemisch, biologisch of mechanisch. Zet de gevonden bestrijdingsmethoden in een tabel.
Stel je krijgt van een gemeente de opdracht de rupsenplaag te bestrijden. Voor welke van de gevonden methodes zou jij kiezen? Leg ook uit waarom.

 

 

 

 

5. Opdracht: Poster

 

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft voor veel ziekten en plagen toolkits uit om zelf een poster te maken.

 

Maak met de gegevens die je hebt verzameld uit de vorige opdrachten en de toolkit van de site een poster over de eikenprocessierups.
 

Voorwaarden:

  • De poster is voorzien van afbeeldingen
  • De poster is voorzien van alle mogelijke informatie die voor burgers interessant is.
Bekijk na het maken van de opdracht ook de posters van je studiegenoten. Geef aan welke poster je het beste vindt. Geef ook aan waarom je dat vindt.

 

 

 

 

6. Opdracht: Test je kennis

 

Weet je genoeg van de eikenprocessierups? Klik in het linkermenu op Webquiz en test jezelf. Als je antwoorden fout zijn, klik dan op Tip en zoek op de website tot je het goede antwoord hebt.

 

7. Opdracht: Wat heb je geleerd?

Welke kennis en vaardigheden heb je geleerd in bovenstaande opdrachten? Kruis aan en vul verder aan op je antwoordvel:

0 informatie zoeken op internet

0 rapporteren en presenteren

0 samenwerken

0 kritisch lezen

0 ....................................................

0 ....................................................