WebQuiz Groene Ruimte - Eikenprocessierups (niveau 3/4) - Test je kennis

 

Weet je voldoende over de eikenprocessierups? Er is hierover heel veel informatie op internet.

Beantwoord onderstaande vragen en test je kennis.

 

 

 

1. Welke haren van de rups geven vooral overlast?

  Dat zijn de grote haren die duidelijk zichtbaar zijn op de rug van de rups
  Dat zijn de kleine haren die je met het blote oog bijna niet kan zien
  Het gaat niet om de haren, maar om de huidschilfers die vastzitten aan de haren

 

2. Moet er rechtstreeks contact zijn met de rupsen om overlast te krijgen?

  Ja
  Dat is niet bekend
  Nee

 

3. Hoe ver kunnen de vrouwtjesvlinders van deze vlindersoort vliegen?

  1 - 5 km
  verder dan 20 km
  5 - 20 km

 

4. Hoe heet de vlinder van de eikenprocessierups?

  eikenprocessierupsmotvlinder
  eikenprocessierupsmot
  eikenprocessierupsvlinder

 

5. Vanaf welk larvale stadium geven de rupsen veel overlast?

  Vanaf het vierde larvale stadium
  Vanaf het derde larvale stadium
  Vanaf het tweede larvale stadium

 

6. Hoeveel overlastgevende brandharen zitten er ongeveer op één rups?

  Ongeveer 600.000
  Ongeveer 700.000
  Ongeveer 500.000

 

7. Welke kleur hebben de rupsen wanneer ze in april uit het ei komen?

  blauw-grijs
  oranje
  zwart

 

8. In welk deel van Nederland komt de rups vooral voor?

  In geheel Nederland
  Ten zuiden van de grote rivieren
  In grote natuurgebieden als de Veluwe en de Oostvaardersplassen

 

9. In welke maanden van het jaar zorgt de eikenprocessierups voor veel overlast?

  Vanaf mei tot en met september
  Het gehele jaar door
  Vanaf maart tot en met oktober

 

10. Wie zijn er verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups?

  Gemeenten geven opdrachten aan speciale bestrijdingsteams voor de bestrijding in de gebieden
  Gemeente, provincie of Rijkswaterstaat zijn verantwoordelijk voor het bestrijden van de eikenprocessierups op bomen in hun beheer
  Het RIVM en de NVWA sturen teams aan die de eikenprocessierups bestrijden