Webquests Groene Ruimte Onderwijs

 

MBO Groene Ruimte niveau 3/4
 
 
 


Auteurs

Deze webquests zijn samengesteld door AgriHolland. De webquests zijn ontwikkeld in eigen beheer. De Bugquest is ontwikkeld met behulp van WURKS-gelden. De twee fytoquests en de opdrachten zijn ontwikkeld in opdracht van het toenmalige ministerie van EL&I (nu EZ). Green Presents is een ondernemerschapsproject dat met diverse partijen is samengesteld. Zie de website van Green Presents voor meer informatie.

 

Uitleg

Klik op het filmpje voor een uitleg hoe je met een webquest kan werken.

 

 


Wijzigingen

Er worden regelmatig aanpassingen gedaan in de webquests, om links correct te houden. Ook worden verouderde teksten vervangen door nieuwe en vragen aangepast. Een overzicht van de aanpassingen vindt u onder Correcties.

 

Contact opnemen

De webquests worden regelmatig gecontroleerd op niet werkende links. Constateert u desondanks een foute link of onduidelijkheden in de vraagstelling, neemt u dan direct contact op met webquestagrihollandnl of tel. 0317-467666. Via dit emailadres of telefoonnummer kunnen docenten ook de antwoorden van de webquests opvragen.